Miljöpolicy


MILJÖPOLICY FÖR BYRÅ FEMTIOTVÅ AB

Byrå Femtiotvå följer miljölagstiftning och andra krav. Vi är också inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till i bästa möjliga mån. Vi försöker också minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier. Vi gör detta genom att, i den mån det går, använda transportmedel som drivs med förnybar energi. Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp. Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners och leverantörer. Detta genom att, i möjligaste mån, använda anläggningar som är miljöcertifierade. Vi försöker att minimera antalet resor genom att uppmuntra till digitala möten där det är möjligt. Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går. Vi återvinner, sopsorterar och tar hand om allt miljöfarligt avfall i den mån det är möjligt.

Vårt mål är att man ska se vårt företag som en förebild i mötesbranschen för ett hållbart företag som bygger hållbara event.

Denna policy finns i en av vd på Byrå Femtiotvå AB signerad version och går att begäras ut när som helst genom att kontakta oss.